flaga pl

Informacje o konkursach ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, ogłoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia.

1. Konkursy ofert w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – edycja 2012 r. (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej):

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,5689,konkursy-ofert-w-ramach-programu-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-edycja-2012-r-.html

2. Konkurs ofert w ramach programu „Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2012 roku”. (Ministerstwo Zdrowia):

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=19203

Poprzedni artykułMMTS Kwidzyn – PBS JURAND Ciechanów
Następny artykułKampania Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj”