Informacja o publicznym otwarciu kart do głosowania na członków Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Burmistrz Miasta Kwidzyna informuję, że publiczne otwarcie złożonych kart do głosowania na członków do Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nastąpi w dniu 18.04.2016 r. o godzinie 1000 w pokoju 204 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.