28 08 2013 pielgrzymka

Nowy most na Wiśle otworzył przed mieszkańcami miasta i Powiatu Kwidzyn wspaniałą perspektywę pielgrzymowania do miejsc położonych po drugiej stronie rzeki. Ojcowie Franciszkanie zapraszają na I Pieszą Pielgrzymkę do sanktuarium Maryjnego Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie w dniu 7 września 2013 r. z okazji Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To właśnie w tym sanktuarium 08.09.1968 r. ówczesny kardynał Karol Wojtyła ukoronował Figurę Matki Boskiej Piaseckiej koronami papieskimi.

Jak podaje organizator o.Janusz Jedryszek, będzie to dobra okazja do wzmocnienia zarówno duchowego jak i fizycznego. Trasa pielgrzymki to 16 kilometrów pieszego spaceru przez malownicze tereny w okolicy rzeki Wisły – przeprawa przez nowy most. Powrót planowany jest autokarem lub samochodami prywatnymi (szczegóły w programie pielgrzymki).

Ojcowie franciszkanie zapraszają zwłaszcza młodzież i dzieci ze swoimi rodzicami oraz księży z parafianami, a takze wszystkie osoby uprawiające na co dzień „Nornic Walking”.

Program pielgrzymki do Piaseczna (07.09.2013 r.):

godz. 9:00 – wyjście z kościoła Świętej Trójcy
godz. 15:00 – powitanie pielgrzymów w Sanktuarium w Piasecznie
godz. 16:00 – okazja do spowiedzi i osobistej modlitwy
godz. 17:00 – Msza św. przed cudowną figurą Królowej Pomorza i Matki Jedności
godz. 18:30 – powrót autokarem lub prywatnymi samochodami do Kwidzyna

Kontakt organizacyjny: o. Janusz Jędryszek tel. (55) 279 38 10.

Początki parafii Piaseczno zwiane są z rycerzami hiszpańskimi z Kalatrawy osadzonymi w około 1220 roku w pobliskiej wsi Tymawa. To właśnie oni w tym miejscu sprawowali opiekę duszpasterską. Następnie w 1305 roku parafię przejęli Krzyżacy, którzy w latach 1347-1348 wybudowali murowany kościół z cegły (obecne prezbiterium) pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Pamiątką z tamtych czasów jest napis staro-germański na zewnątrz kościoła. Tradycyjne przekazy związane z tym miejscem donoszą, że właśnie niedaleko kościoła zatrzymał się na odpoczynek smolnik zmierzający do Gniewu ze swymi wyrobami. Towarzyszył mu sparaliżowany syn (być może miał być poddany badaniom u gniewskich medyków). Prawdopodobną datą tego wydarzenia był rok 1378 lub 1379. W czasie gdy zmęczony trudami podróży ojciec zasnął, syn wpatrywał się w drzewo lipowe. To właśnie na tym drzewie objawiła się „Piękna Pani”, która poleciła, by ugasił pragnienie w źródełku, które niespodziewanie wytrysnęło z ziemi. Sparaliżowany chłopiec został cudownie uzdrowiony, a wieść o tym rozniosła się szybko po całym Pomorzu. Obecnie w miejscu cudu znajduje się studzienka, która do dziś tryska uzdrawiającą wodą. Po tych wydarzeniach za sprawą rzeszy przybywających do Piaseczna pątników rozbudowano kościół, który oglądany z lotu ptaka tworzy plan krzyża. Współcześnie w przeważającej części wyposażenie i wystrój wnętrza kościoła jest barokowy, ponieważ pierwotny wystrój spłonął podczas drugiego najazdu szwedzkiego. Do dzisiaj ocalała tylko Figura Matki Bożej Piaseckiej słynąca łaskami oraz wota dziękczynne od wiernych. Również za sprawą tej figury wielu ludzi doznało niezliczonych łask i doświadczyło cudownych zdarzeń. Wśród wielu innych cudownych zdarzeń jakich świadkiem była piasecka świątynia, warto podać choćby takie fakty jak cudowne wskrzeszenie Anny Konopackiej, uzdrowienie księżnej Krystyny Anny Radziwiłłówny, ocalenie tonącej Zofii Gutowskiej z pobliskiej wsi Gogolewo, uzdrowienie Ewy Spigłowej z Rynkówki i Grzegorza z Dzierżążna. Wspomniane cudowne wydarzenia zapisane zostały w dekrecie biskupa Mikołaja Gniewosza z dnia 24 lipca 1649 roku, jako autentyczne. Oznaki doznawanych łask zawsze powodowały wielką wdzięczność Matce Bożej. Dlatego też, do dziś pozostało wiele pamiątek, jako wota w podziękowaniu za otrzymane łaski. Na uwagę zasługuje sklepienie nad trzema nawami kościoła, które jako podziękowanie Matce Bożej za zwycięstwo pod Chocimiem ( 1673r.), ufundował Jan III Sobieski, naprawiając w ten sposób to, co zniszczył pożar podczas wypraw szwedzkich. Papież Paweł VI w dniu 21 listopada 1967 roku wpisał sanktuarium Piaseckie do Ogólnokościelnego Spisu Miejsc Łaskami Słynących. Chlubą tego miejsca jest także wydarzenie z 1968 roku, gdzie w dniu 8 września metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła ukoronował koronami papieskimi Figurę Matki Jedności łaskami słynącą. Na tą uroczystość przybyło 70 tysięcy osób z Polski i zagranicy.

W artykule wykorzystane zostały materiały zawarte w folderze promocyjnym „Sanktuarium Maryjne Królowej Pomorza i Matki Jedności” oraz na stronie internetowej www.sanktuarium-piaseczno.pl

Maciej Manowski

28 08 2013 pielgrzymka2

Poprzedni artykułOtwarty konkurs ofert
Następny artykułChoroba pszczół – komunikat