widok przytulnego mieszkania
fot. Canva

Od 1 marca 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

„Zgodnie z pkt. 6.3. Programu Prioretytowego Ciepłe Mieszkanie rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Miastem Kwidzyn oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez właściwy terytorialnie wfośigw. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.”

Dokumenty do pobrania:

Miasto Kwidzyn otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Kwota dofinansowania wynosi 1 300 000,00 zł.

Program skierowany jest do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Wysokość dotacji, w zależności od dochodów:  30%, 60%, 90% kosztów kwalifikowanych.

logo programu Ciepłe mieszkanie

 

Poprzedni artykułZimowe zgrupowanie UMKS w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
Następny artykuł1/8 Finałów Mistrzostw Polski Juniorek