19 06 2015 budzet

Budżet Obywatelski (lub inaczej: budżet partycypacyjny) jest narzędziem, które umożliwia mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli – mieszkańców miasta.

Regulamin powoływania członków grupy roboczej ds. wprowadzenia w Kwidzynie budżetu obywatelskiego przewiduje, że skład grupy stanowić będą:
1. do 4 radnych Rady Miejskiej w Kwidzynie
2. 2 pracowników Urzędu Miejskiego
3. do 4 przedstawicieli kwidzyńskich organizacji pozarządowych
4. 1 przedstawiciela przedsiębiorców kwidzyńskich
5. 1 przedstawiciela Powiślańskiej Szkoły Wyższej
6. do 2 mieszkańców Kwidzyna (osób zameldowanych na terenie miasta Kwidzyna)

W dniu 12 czerwca minął termin składania dokumentów dla kandydatów organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców Kwidzyna.
Organizacje pozarządowe zgłosiły następujących kandydatów:
1.    Alicję Obuchowską
2.    Piotra Steca
3.    Andrzeja Chmielewskiego
4.    Martę Wojnicz
5.    Ewę Stec
6.    Krzysztofa Malinowskiego
7.    Adama Kamińskiego

Mieszkańcy Kwidzyna zgłosili kandydatów:
1.    Daniela Łukiańczyka
2.    Patryka Guziewicza
3.    Dominika Sudoła
4.    Ewę Lulińską
5.    Agnieszkę Trębinską – Gurtowską
6.    Eugeniusza Bossart

Spośród przedstawicieli kwidzyńskich przedsiębiorców, wpłynęła jedna rekomendacja udzielona Pani Beacie Pawłowskiej.

Wszystkie osoby spełniły wymagania formalne. Zgodnie z regulaminem ze względu na większą ilość osób niż przewidzianych miejsc o przyjęciu do grupy roboczej w ramach przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców zadecyduje losowanie.
Losowanie odbędzie się 24 czerwca o godz. 14.00 w Sali Obrad Rady Miejskiej przy ul. Warszawskiej 19.

Znamy też nazwiska radnych, którzy wejdą w skład grupy roboczej. Są to radni: Lidia Bielawska Karatysz, Justyna Liguz, Mariusz Wesołowski oraz Marek Sidor.
Pełny skład grupy roboczej, a więc także nazwiska urzędników oraz przedstawiciela Powiślańskiej Szkoły Wyższej poznamy 24 czerwca.

Wszystkich zainteresowanych tematem wprowadzenia budżetu partycypacyjnego zachęcamy do rozpowszechniania idei funkcjonowania takiego mechanizmu w Kwidzynie.

Poprzedni artykuł„Europa to my” – konkurs
Następny artykuł„Wyprawka szkolna”