kwidzyn logo

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 90/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w skład komisji stypendialnej weszli:

1. Jadwiga Piotrowska.– przewodnicząca komisji

2. Marek Konieczek – członek

3. Jan Szmiendowski – członek

4. Marian Laurentowicz – członek

Wg uchwały, na mocy której rozpatrywano wnioski, dochód na jedną osobę w rodzinie nie mógł przekraczać 1386 zł brutto. W sumie wpłynęło 58 wniosków, w tym: 33 od studentów o stypendium zwyczajne, 3 o stypendia naukowe oraz 22 od uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kilka z wniosków, które nie spełniały wymagań regulaminowych – odrzucono.

Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała niżej wymienionych kandydatów do stypendiów:

1. Stypendium zwyczajne – studenci:

1) Drelich Olga

2) Gradkowska Natalia

3) Leśniewska Monika

4) Buzanowska Marta – warunkowo (brak podpisu dziekana na karcie egzaminacyjnej)

5) Piotrowska Sylwia

6) Wielgosz Monika – przyznano stypendium do 31 stycznia 2012 r. Jeżeli student będzie kontynuował naukę na studiach  II stopnia i dostarczy wymagane regulaminem dokumenty otrzyma stypendium na okres od II do VI 2012 r.

7) Lubiński Michał

8) Maćkowski Maciej

9) Maćkowska Marta

10) Zenke Joanna

11) Remus Katarzyna

12) Sitnicka Aleksandra

13) Papka Natalia – przyznano stypendium do 31 stycznia 2012 r. Jeżeli student będzie kontynuował naukę na studiach  II stopnia i dostarczy wymagane regulaminem dokumenty otrzyma stypendium na okres od II do VI 2012 r.

14) Sawińska Daria

15) Opalska Adrianna

16) Waga Karol

17) Błażejczyk Daniel – przyznano stypendium do 31 stycznia 2012 r. Jeżeli student będzie kontynuował naukę na studiach II stopnia i dostarczy wymagane regulaminem dokumenty otrzyma stypendium na okres od II do VI 2012 r.

18) Gęborys Justyna

19) Kaczyńska Agnieszka

20) Wieczorek Dominika

21) Trąbicka Barbara

22) Figurski Szymon

23) Derks Ewelina

24) Kosedowska Agata

25) Malankowski Paweł

26) Mańkowski Łukasz

27) Noga Radosław

28) Romanowska Ewa

29) Buczko Przemysław

30) Hajdukiewicz Paweł

Ze studentami warunkowo zaopiniowanymi przez Komisję Stypendialną zostaną podpisane umowy pod warunkiem uzupełnienia brakujących dokumentów.

2. Stypendium naukowe:

Komisja wnioskuje  o przyznanie niżej wymienionym kandydatom:

1) Skalski Tomasz

2) Świerk Paweł

3) Król Karolina

3. Stypendium zwyczajne – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

1) Serafin Paulina – warunkowo (brak podpisu osoby składającej wniosek)

2) Rybicka Pamela

3) Strzelecka Karolina

4) Krupiński Piotr

5) Hiszczyńska Ewelina

6) Hulewicz Rozalia

7) Krajnik Dominika

8) Kukliński Dawid

9) Słowikowska Klaudia

10) Figurska Aneta

11) Janicka Katarzyna

12) Myrcha Bartosz

13) Trzaska Weronika

14) Berent Katarzyna

15) Lewandowska Magdalena

16) Tomasik Paweł

17) Czajkowska Lucyna

18) Szmigiero Dominika

Z uczniami warunkowo zaopiniowanymi przez Komisję Stypendialną zostaną podpisane umowy pod warunkiem uzupełnienia braków w dokumentach.

Kandydaci, których wnioski zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Stypendialną mogą (zgodnie z § 4 ust. 7 regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych – mieszkańców Kwidzyna lub § 5 ust. 7 regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla studentów – mieszkańców Kwidzyna)  złożyć do Burmistrza Kwidzyna odwołanie od decyzji komisji, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów.

Studenci oraz uczniowie, którym Komisja Stypendialna warunkowo zaopiniowała wnioski o przyznanie stypendium zwyczajnego zobowiązani są do dostarczenia brakujących dokumentów do dnia  9 grudnia br. do godz. 15.00 .

Poprzedni artykułWarsztaty fotograficzne
Następny artykułStypendia – podpisanie umów