um

W piątek 8 kwietnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, zgodnie z wcześniej zawartą umową, sprzedało EMC Instytutowi Medycznemu S.A udziały w kwidzyńskim szpitalu.

Reagując na głosy mieszkańców oraz pracowników niepokojących się obecną sytuacją szpitala Urząd Miasta Kwidzyna informuje, iż udziały należące do miasta oraz jego spółek nadal pozostają jedynie dzierżawione spółce EMC, a samorząd Kwidzyna wstrzymuje się z decyzją sprzedaży swoich udziałów.

Przedstawiciele Urzędu Miasta oraz przedstawiciele EMC podjęli intensywne rozmowy w efekcie których podpisano porozumienie pomiędzy miastem, a EMC. Dokument ten potwierdza zgodną wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji programu rozwoju dostosowawczego szpitala.

Uważam, że tylko wspólne i szybkie działanie wszystkich zainteresowanych stron (Instytutu Medycznego EMC S.A oraz samorządów powiatu kwidzyńskiego i Miasta Kwidzyn) pozwolą na przeprowadzenie szeregu inwestycji, które w konsekwencji poprawią warunki pracy oraz ofertę medyczną placówki – mówi Burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak.

Program dostosowawczy określa szczegółowe wymagania, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą o czym mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2018 r.

Poprzedni artykułXVII Pomorski Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych
Następny artykułFundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – zasili inicjatywy Pomorzan!