kwidzyn logo

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dotacji z Ministerstwa Gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 16,5 mln zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 mln zł. Środki własne to ok. 7,9 mln zł. Prace będą prowadzone w mieście oraz w gminie Kwidzyn. Koszt przedsięwzięcia to prawie 37 mln zł. W przetargu udział wzięło trzech oferentów. Wykonawcą zostało konsorcjum Grontmij Polska i Grontmij Nederland. Zaproponowana cena netto to 890 tys. zł. Jest to pierwsza umowa podpisana w ramach realizacji projektu. Do zadań inżyniera kontraktu należeć będzie przede wszystkim nadzorowanie prac, a także monitorowanie i raportowanie postępów przy realizacji inwestycji, pomoc w rozliczaniu kolejnych transz dotacji oraz czuwanie nad tym, aby wszystkie prace były realizowane zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać podpisana umowa dotycząca wykonania kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na ulicach Łąkowej oraz Krętej, budowy wodociągu na ul. Zimnej. Prace mają zakończyć się w połowie września. Ogłoszony został też przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu na ulicach Drzymały, Przyrzecznej i Karowej, budowę wodociągu na ul. Górnej. Planowany jest również montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane jednym z wylotów do Liwy. Zakończenie tego etapu prac zaplanowano na koniec listopada.
W ramach projektu zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa na ul. Spacerowej oraz kanalizacja deszczowa w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera. Wybudowane zostaną kanalizacja deszczowa oraz wodociąg na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. 11 Listopada. W 2010 roku rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy-Baldram-Kwidzyn oraz kanalizacji sanitarnej na ul. Malborskiej. Zlikwidowane będą dwie oczyszczalnie ścieków w Baldramie i Tychnowach. Zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wodociąg na ulicach Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Stawki, Studziennej i Poligonowej. Powstanie kanalizacja sanitarna na ul. Polnej oraz kanalizacja deszczowa na ulicach Fredry i Kochanowskiego. Zbudowane zostaną także wodociąg i kanalizacja sanitarna na osiedlu Miłosna.

 

Poprzedni artykułWizyta w Kwidzynie Pani Andżeliki Borys
Następny artykułTARGI STAROCI