Regulamin newslettera

Regulamin newslettera Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Urząd Miejski z siedzibą w Kwidzynie , przy ul. Warszawskiej 19

  1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z wydarzeniami w Kwidzynie i okolicach.
  2. Otrzymywanie newsletter’a jest bezpłatne, drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego
  3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz
  4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera w bazie danych Urzędu Miejskiego w Kwidzynie , zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).
  5. Urząd Miejski w Kwidzynie nie będzie udostępniał powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim
  6. Urząd Miejski w Kwidzynie ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjno – ekonomicznych.