Projekt: Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów

 

 

 

Miasto Kwidzyn wraz z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. realizuje projekt

„Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.2. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównymi celami niniejszego projektu są:

  • zwiększenie efektywności wydzielania surowców wtórnych z selektywnie zbieranych odpadów, w wyniku budowy nowej sortowni w RIPOK, co przyczyni się do wzrostu osiąganych wskaźników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,
  • zwiększenie efektywności zagospodarowania bioodpadów, w wyniku budowy nowej kompostowni w RIPOK, co umożliwi m.in. prowadzenie procesów recyklingu organicznego bioodpadów i przyczyni się do wzrostu osiąganych wskaźników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych ogółem,
  • stopniowy rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów pozwoli na coraz efektywniejsze wykorzystanie nowej kompostowni i pozwoli samorządom wywiązać się z obowiązku wdrożenia systemów selektywnej zbiórki bioodpadów.

W wyniku realizacji projektu powstanie:

  • nowa kompostownia o całkowitej mocy przerobowej ok. 12 000 Mg/rok,
  • nowa sortownia mechaniczno-ręczna o nominalnej mocy ok. 1 600 Mg/rok,
  • rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów.

Miasto Kwidzyn jako partner projektu odpowiedzialny będzie za:

  • realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej,
  • zakup pojemników do selektywnej zbiórki bioodpadów i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki bioodpadów na terenie Kwidzyna.

Całkowity koszt projektu: 22 250 253,90 zł, w tym kwota dofinansowania 6 542 381,65 zł.

Poprzedni artykułProjekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn
Następny artykułProjekt: Słoneczne Dachy Kwidzyna