Projekt: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane

 

 

Miasto Kwidzyn wraz z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz z Gminą Ryjewo realizuje projekt

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Liwy.

W wyniku realizacji projektu zostanie zagospodarowane 80 km szlaku kajakowego. Rezultaty będą odczuwalne bezpośrednio i natychmiastowo po zagospodarowaniu szlaku w 10 punktów etapowych.

Całkowita wartość projektu: 1 509 078,49 zł
Kwota dofinansowania: 1 033 589,65 zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.12.2020 r.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaku, który obejmuje trzy grupy zadań:

 1. zagospodarowanie szlaku w infrastrukturę wodną,
 2. kompleksowe oznakowanie szlaku w znaki wodne i drogowe,
 3. kompleksową promocję utworzonego produktu turystycznego.

W ramach zagospodarowania szlaku w infrastrukturę wodną projekt obejmuje (wg. gmin):

Miasto Kwidzyn:

 1. Budowę przystani kajakowej i pole biwakowego.
 2. Budowę przenoski w miejscowości Kwidzyn.

Gmina Kwidzyn:

 1. Budowę przenoski w Szadowskim Młynie.
 2. Budowę przenoski przy młynie Piekarniak.
 3. Likwidację przeszkody w Brokowie Tychnowieckim.
 4. Budowę przystani kajakowej na punkcie widokowym w Marezie.
 5. Likwidację przeszkody – Pastwa.

Miasto i Gmina Prabuty:

 1. Budowę miejsca początkowego na szlaku kajakowym w miejscowości Julianowo.
 2. Budowę przenoski na II Młynie.

Gmina Ryjewo:

 1. Budowę przystani dla kajaków w miejscowości Benowo.
Poprzedni artykułProjekt: Słoneczne Dachy Kwidzyna
Następny artykułProjekty: RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie oraz RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej