Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn

 

 

Miasto Kwidzyn wraz z partnerami realizuje projekt

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach administracyjnych gmin partnerskich. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do udostępniania potencjalnym odbiorcom dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszarów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Wisły.

W wyniku realizacji projektu zostaną wybudowane drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe w Gminie Kwidzyn (13,99 km), Mieście Kwidzyn (2,71 km), oraz Gminie Miłoradz (1,64 km) o łącznej długości 18,34 km, realizację 10 rowerowych miejsc postojowych, które charakteryzują się największym potencjałem w zakresie generowania rowerowego ruchu turystycznego. Ponadto projekt zakłada wykonanie oznakowania Wiślanej Trasy Rowerowej.

Projekt na terenie Miasta Kwidzyn zakłada wybudowanie ścieżki, która będzie biegła po nasypie kolei wąskotorowej mijając zbiornik wodny Balaton i Liwę. Dalej ścieżka przebiegać będzie od skrzyżowania ul. Plantowej z ul. Łużycką, następnie od ul. Toruńskiej do Grudziądzkiej, Mostowej i w kierunku dworca kolejowego.

Całkowita wartość projektu Miasta Kwidzyn: 3 356 029,39 zł.
Kwota dofinansowania Miasta Kwidzyn: 769 053,32 zł.

30.11.2018 r. zakończono realizację odcinka Pomorskiej Trasy Rowerowej biegnącej głównie szlakiem po byłej kolejce wąskotorowej, od zbiornika wodnego „Balaton”, przecinając ul. Hallera, dalej ul. Plantową, Toruńską, Grudziądzką do ul. Mostowej i w kierunku dworca PKP. Nowo wybudowana trasa ma długość ok. 3 km, w całości jest wyasfaltowana i oświetlona. Całkowity koszt budowy ścieżki, wraz z oświetleniem, to 3,35 mln złotych. Natomiast dofinansowanie w ramach Pomorskich Tras Rowerowych wyniosło 769 053,32 zł. Inwestycja zrealizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”. Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Poprzedni artykułPierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Długiej
Następny artykułProjekt: Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów