ratusz01

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w związku z wypadkami zaczadzeń oraz pożarów domów, przypomina o konieczności wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych w budynkach.

Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzenia corocznej okresowej kontroli przewodów kominowych, polegającej na  sprawdzeniu stanu sprawności technicznej wszystkich przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Jednym z zagrożeń dla zdrowia lub życia mieszkańców są nieszczelności kanału dymowego lub spalinowego. Spaliny lub dym zawierający szkodliwy tlenek węgla (czad) może przedostawać się do pomieszczeń mieszkalnych sąsiadujących z kanałem dymowym lub spalinowym i bezpośrednio zagrażać zdrowiu lub życiu mieszkańców.

Szczególne zagrożenie występuje w pomieszczeniach mieszkalnych, w których wymieniono stare drewniane nieszczelne okna na nowe szczelne. W takiej sytuacji, powietrze z zewnątrz musi napływać do pomieszczeń mieszkalnych  poprzez nawiewniki montowane w ramach okiennych lub ścianach, a opuszczać mieszkanie sprawnymi kanałami wentylacyjnymi.  Brak napływu świeżego powietrza z zewnątrz jest przyczyną nieprawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej-naturalnej (tzw. brak ciągu w kominie).

Nieszczelność kanałów dymowych i spalinowych w połączeniu z nieprawidłowym działaniem przewodów wentylacyjnych może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców tj. spowodować zatrucie tlenkiem węgla.

Powinni o tym pamiętać zarządcy lub właściciele budynków – brak kontroli przewodów kominowych, zgodnie z art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego, zagrożony jest karą grzywny.

Poprzedni artykułZawody strzeleckie o Puchar Burmistrza
Następny artykułMoja mama Janis – spektakl