29 12 2017 pec1

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” polegający na wymianie przestarzałej  sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii kanałowej na nowoczesną i spełniającą oczekiwania mieszańców sieć  preizolowaną o długości 6,89 km i budowie węzłów indywidualnych w 108 budynkach.

Spółka, w której Miasto Kwidzyn posiada 100 % udziałów, podzieliła projekt na dwa etapy. Pierwszy polegający na likwidacji tzw. węzła grupowego przy ulicy Korczaka zostanie zrealizowany w roku 2018. Drugi etap obejmujący likwidację węzłów grupowych przy ulicy Reymonta, Krańcowej, Wschodniej oraz Zacisze realizowany będzie w roku 2019.

Etap pierwszy obejmuje likwidację węzła grupowego przy ulicy Korczaka i zmianę sposobu zasilania w ciepło obiektów dotychczas korzystających z tego węzła tj. budynków zlokalizowanych przy ulicy Gębika, Korczaka, Kasprowicza, Polnej, Żeromskiego. Prace budowlane polegać będą na ułożeniu nowych preizolowanych sieci ciepłowniczych, a także budowie indywidualnych węzłów cieplnych dla każdego budynku. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to wrzesień 2018 r. Inwestycja zwiększy efektywność energetyczną w procesie przesyłu ciepła, co przyniesie korzyści środowiskowe, a także przyczyni się do redukcji ilości ciepła zużywanego na podgrzanie wody.

19 grudnia 2017 r. w siedzibie PEC Kwidzyn została podpisana umowa pomiędzy PEC Kwidzyn, a konsorcjum Elektrotermex Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz PBM Saturn Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum. Konsorcjum złożyło najkorzystniejszą ofertę i zostało wyłonione podczas przetargu na wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”– Zadanie 1.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Energia, Działanie 10.4: Redukcja emisji.

Wartość ogółem projektu to 18 275 810,49 zł, a Spółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 84,26% kosztów kwalifikowanych tj. maksymalne dofinansowanie w kwocie 12 mln. złotych.

29 12 2017 pec2

Poprzedni artykułSylwester 2017
Następny artykułCulture Week – półkolonie kulturowo-językowe