kwidzyn logo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w związku ze zbliżającym się okresem letniego wypoczynku mieszkańców powiatu nad akwenami wodnymi, przypomina o konieczności przeprowadzenia przeglądów technicznych pomostów służących do cumowania jednostek pływających, uprawiania wędkarstwa i rekreacji oraz innych obiektów i urządzeń małej architektury znajdujących się w obrębie kąpielisk, położonych na terenie powiatu kwidzyńskiego.
Pomost, jako obiekt budowlany, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane – należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
W celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników pomostów i kąpielisk, którymi są przede wszystkim małe dzieci, ze względu na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania w/w obiektów, zalecam właścicielom i zarządcom pilne przeprowadzenie okresowych przeglądów – ocen sprawności technicznej i estetyki oraz bezpieczeństwa tych obiektów (art. 62 ust. 1  i 2 Prawa budowlanego), a następnie niezwłoczną realizację niezbędnych robót naprawczych i remontowych.

W celu sprawdzenia wykonania w/w obowiązku, inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzą w najbliższym czasie kontrole oraz stosownie do dokonanych ustaleń zostaną podjęte działania na podstawie art. 66 Prawa budowlanego.

 

Poprzedni artykułWizyta w Kwidzynie Pani Andżeliki Borys
Następny artykułTARGI STAROCI