grupa dzieci

Miasto Kwidzyn przygotowało projekt pn. „Każdy uczeń jest inny- edukacja włączająca w Mieście Kwidzyn” w ramach Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działania 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania a jego celem jest wdrożenie modelu edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych prowadzonych przez Miasto Kwidzyn tj. SP 2, SP 4, SP 5, SP 6, SPOMS.

W ramach projektu zostanie zrealizowane m.in.:

– Remont zaplecza sanitarnego w każdej ze szkół i dostosowanie go do potrzeb uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

– Adaptacja sal w każdej ze szkół na sale relaksacji i wyciszenia.

– Przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych sal do integracji sensorycznej w każdej ze szkół.

– Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałem Mistrzostwa Sportowego.

– Wyposażenie każdej szkoły w specjalne zestawy do treningu słuchowego i lateralnego.

– Doposażenie w szkołach klas integracyjnych i gabinetów specjalistycznych poprzez zakup monitorów interaktywnych/ multimedialnych.

– Zakup sprzętu dla każdej szkoły na warsztaty z kompetencji cyfrowych.

– Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia (np. z socjoterapii, Mindfulness, Treningu Umiejętności Społecznych, integracji sensorycznej, arteterapii itp.).

– Wsparcie specjalistyczne dla uczniów z orzeczeniami (np. zajęcia z logoterapii, socjoterapii, Mindfulness, Trening Umiejętności Społecznych, integracja sensoryczna, arteterapia itp.).

– Warsztaty współpracy w formule otwartych spotkań integrujących.

– Podniesienie kompetencji kadry szkół m.in.: szkolenia dla kadry pięciu szkół (w zakresie np. mediacji rówieśniczych, neurodydaktyki, pracy z uczniem, techniki uważności) oraz studia podyplomowe dla 15 nauczycieli (w zakresie spektrum autyzmu i integracji sensorycznej).

Dofinansowanie: 7 345 075,10 zł

Wkład własny: 386 582,90 zł

Poprzedni artykułPewne zwycięstwo MMTS Kwidzyn nad Legionowem
Następny artykułŁóżko porodowe dla szpitala