Tylko dziś 30 czerwca, do północy, można złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne w Polsce.

UWAGA: Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie – zgłoszenie pozostaje ważne na II turę. Otrzymają pakiet wyborczy, analogicznie jak przed I turą.

Do 30 czerwca/7 lipca: głosowanie korespondencyjne w Polsce

Wyborcy, którzy chcą głosować korespondencyjnie, a nie złożyli takiego wniosku przed I turą wyborów, mogą zgłosić taki zamiar do 30 czerwca. Można to zrobić przez Internet lub bezpośrednio w urzędzie. Zgłoszenie można przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Ważne są tylko dokumenty podpisane – podpisem użytkownika, posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamiar głosowania korespondencyjnego można też zgłosić osobiście. Trzeba tylko pamiętać, by zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. paszport)

Osoby przebywające na kwarantannie mają czas na zgłoszenie głosowania korespondencyjnego do 7 lipca, a objęci kwarantanną po 7 lipca, mogą się zgłosić do 10 lipca.

Co istotne, wyborcy, którzy złożyli wniosek o głosowanie korespondencyjne przez I turą wyborów, nie mogą go wycofać i zgłosić się w II turze do głosowania „tradycyjnego”. Można wysłać wypełniony pakiet pocztą, przynieść go do magistartu lub w dniu głosowania do lokalu wyborczego i przekazać go komisji.

Do 7 lipca: dopisanie do spisu lub rejestru wyborców

Można również dopisać się do spisu lub rejestru wyborców w miejscu, gdzie 12 lipca będzie się przebywać. Dopisanie się do spisu będzie ważne tylko na jedno głosowanie (II turę wyborów Prezydenta RP), dopisanie się do rejestru będzie ważne na stałe – także w kolejnych wyborach.

Do 10 lipca: zaświadczenia o głosowaniu poza miejscem zamieszkania

Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę. Z zaświadczeniem można głosować w każdej komisji – również w swojej „macierzystej”.

Jeśli w I turze wyborca głosował w miejscu zamieszkania, a w II turze chce głosować gdzie indziej – należy pobrać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Z urzędu miejskiego takie zaświadczenie można otrzymać do 10 lipca.

Wniosek o wydanie zaświadczenia – II tura wyborów prezydenckich

Po wypełnieniu wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 556464782 w celu umówienia się na złożenie wniosku oraz odbiór zaświadczenia.

Poprzedni artykułNa „Bajkowym” powstanie tor rolkowo-wrotkowy
Następny artykułWyniki konkursu w ramach kampanii pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów”