24 05 2017 bieg plebiscytowy1

Z okazji 97 rocznicy plebiscytu na Warmii i Mazurach Urząd Gminy w Kwidzynie i Traktor Team Gmina Kwidzyn organizują I Bieg Plebiscytowy.

TERMIN I MIEJSCE
9 lipca 2017, start godz. 11:00 Szkoła w Janowie.

BIEG GŁÓWNY PRZEŁAJOWY
Trasa biegu wynosi 12 km (1 pętla) i prowadzi drogami polnymi, asfaltowymi trasa nie posiada atestu PZLA.
Bogaty pakiet startowy (książka historyczna, izotonik, gażdżety reklamowe). Udział w biegu jest płatny 15 zł limit uczestników 500 osób.
Na trasie uśmiechnięci peacmarkerzy, elektroniczny pomiar czasu, punkt nawodnienia na ok 6 km.
Dla każdego uczestnika biegu posiłek regeneracyjny na mecie, woda, kawa, ciasto.

BIEGI PRZEŁAJOWE TOWARZYSZĄCE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży rozegrane zostaną na następujących dystansach:
· dzieci 0-5 lat 100 m,
· dzieci 5-8 lat 200 m,
· dzieci 8-14 lat 500 m.

NAGRODY
Dla zwycięzców kategorii open kobiet i mężczyzn przewidziano puchary i bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, w kategoriach wiekowych puchary i nagrody od sponsorów, każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.

Kategorie wiekowe kobiet:
K 16-20, K 21-30, K 31-40, K 41-50, K 50+

Kategorie wiekowe mężczyzn:
M 16-20, M 21-30, M 31-40, M 41-50, M 50+

Dla każdego uczestnika biegu dziecięcego pamiątkowy medal, soczek i słodycze.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Bieg główny ma charakter otwarty, startować w nim mogą osoby które ukończyły 16 lat. Biegi dziecięce otwarte z podziałem na wiek.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2 lipca 2017 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy: http://czasnachip.pl/2017/janowo.php

Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu.
Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i akceptację regulaminu oraz podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność w dniu biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przed biegiem każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy (chip, nr startowy, napój izotoniczny, baton energetyczny, upominek od organizatora)
2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
5. Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.
7. Warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu biegu oraz własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność w dniu biegu.
8. Osoby niepełnoletnie w wieku od 8 do 18 lat są zobowiązane do posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.
9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące I Biegu Plebiscytowego w Janowie rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
11. Uczestnicy powinni posiadać dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty).

Poprzedni artykułPolska vs Islandia
Następny artykułDarmowa mammografia