11 05 2017 dotacja1

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”.

Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow.
malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski.

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY: pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Malbork, PUP Kwidzyn, PUP Nowy Dwór Gdański, PUP Dzierzgoń.

Zgłoszenia na www.dotacje.akademia-nauczania.pl

11 05 2017 dotacja2

Poprzedni artykułCross Country w Kwidzynie
Następny artykułRozwijamy skrzydła Polski Lokalnej