kwidzyn logo

Pomoc przysługiwać będzie dzieciom/uczniom pochodzącym  z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm) tj. nie większy niż  351 zł netto miesięcznie na 1 osobę w rodzinie.
Wnioski można pobrać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008, a także w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, w pokoju nr 219 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.kwidzyn.pl
Wnioski należy składać w szkole/przedszkolu, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008.
Prosimy o składanie wniosków w terminie do dnia 20 lipca 2007 roku.

 

Poprzedni artykułFolklor i biesiada na zamku
Następny artykułPięciu na kadrę