Dwie dziewczyny podrzucają do góry liście
fot. Canva

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie uczestniczy w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2023 Miasto Kwidzyn otrzymało kwotę 1 976 301 zł. To trzecie co do wielkości dofinansowanie w województwie pomorskim. Większe środki otrzymały tylko Gdańsk i Gdynia.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta, m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Wniosek zakładał objęcie Programem 71 osób niepełnosprawnych, w tym 53 ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 4 z umiarkowanym oraz 14 dzieci. Z uwagi na ogromne zainteresowanie, po konsultacji z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, przyznane środki rozdysponowano na objęcie usługami 113 osób, w tym 88 ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 10 z umiarkowanym oraz 15 dzieci.

Program realizowany jest od lutego 2023.

Poprzedni artykułKonsultacje społeczne – ZAPRASZAMY!
Następny artykułEkstremalny Harpagan wraca do Kwidzyna!