INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA
Miasto Kwidzyn informuje, iż uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kwidzyna – edycja 2016”.

Do dnia 30.11.2016 r. planuje się osiągnąć efekt rzeczowy i ekologiczny (określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest) wynoszący około 34,711 Mg. Planowany koszt kwalifikowany zadania wyniesie do 27.768,00 zł, a kwota udzielonego wsparcia do 23.600,00 zł.

Na powyższe zadanie uzyskano dotację udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr WFOŚ/D/I-24.E/191/2016/AZBEST-2016).
Dofinansowanie realizowane jest w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Dofinansowanie udzielane jest w zakresie:

  •     demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
  •     transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych przed rokiem 2016 i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypisk, posesje).

W skład aktualnego zadania wchodzą 3 miejsca, z których zostanie usunięty azbest i wyrobu go zawierające, tj.:

  •     2 budynki mieszkalne wielorodzinne,
  •     1 budynek magazynowy oraz budynek magazynowo – garażowy.

 

Informacja o punkcie informacyjnym
docxABC o azbescie
docxInformacja o zadaniu
docxAzbestowe archiwum

 

logo dofinansowane wfosigw3

 

 

 

Poprzedni artykułEuropejski Dzień Przywracania Czynności Serca
Następny artykułWarsztaty decoupage 60+