Urząd Miejski w Kwidzynie
fot. Aleksander Łubiński/UM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje LVII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 23 października 2023 roku o godz. 14:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna o stanie realizacji zadań oświatowych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Miasta Kwidzyna;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2023;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie
  w sprawie utrzymania targowiska Manhattan przy ul. Słowackiego.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.
 3. Komunikaty i oświadczenia.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,13923,nagraniatransmisja-obrad.html

Poprzedni artykułMeleks na cmentarzu przed Wszystkimi Świętymi
Następny artykułKonferencja Management Day