Zarządzenie Nr 283/2021 Burmistrza Miasta Kwidzyna, z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2021 rok.

Zarządzenie Burmistrza – Konkurs Profilaktyka

Konkursu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2021 – załącznik