pdf

Rozporządzenie Komisji  Europejskiej nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia2006 r. (ze zmianami) tzw. Rozporządzenie Wykonawcze ustanawiające zasady dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi, iż inicjatywa JESSICA finansuje inwestycje w partnerstwach publiczno-prywatnych i innych projektach miejskich objętych zintegrowanymi planami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

Zapraszamy do konsultacji projektu Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna na lata 2014-2020 (ZIPROM). Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do na przygotowanym formularzu w terminie do dnia na załączony formularzu zgłaszania uwag do 13.06.2014r.  w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie  ul. Warszawska 19.

ZIPROM_Miasta_Kwidzyna.pdf5.16 MB

docxformularz_zglaszania_uwag_ZIPROM.DOCX82.49 KB

 

Poprzedni artykułNoc Muzeów w Kwidzynie
Następny artykułOgłoszenie o otwartym konkursie ofert