ratusz01

www.zlobki.mpips.gov.pl

Powyższa strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce, czy też chciałby je stworzyć, a także do podmiotów, które chciałby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe).

Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałby zawodowo zajmować się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku).