logotyp Konferencja w sprawie przyszłości Europy : nazwa konferencji z unijnym logo

9 maja 2022 roku odbyło się wydarzenie zamykające Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Przemówienia wygłosili Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz Prezydent Francji Emmanuel Macron, który reprezentował Radę. Sprawozdanie końcowe, które jest efektem spotkań grup roboczych i powstało w oparciu o pomysły zgłoszone na platformie cyfrowej Konferencji oraz zalecenia europejskich i krajowych paneli obywatelskich, zawiera 49 propozycji zmian, z ponad 300 pomysłami na ich realizację.

Wśród propozycji znalazły się min.: przyznanie Parlamentowi Europejskiemu prawa inicjatywy ustawodawczej, zniesienie jednomyślności w Radzie w przypadku polityki zagranicznej, ustanowienie prawa do opieki zdrowotnej prawem dla wszystkich obywateli UE, przestawienie produkcji energii na źródła odnawialne oraz poprawa edukacji w zakresie ochrony środowiska, technologii cyfrowych, umiejętności miękkich i wartości UE.

Więcej informacji: sprawozdania CoFE

Poprzedni artykułJubileusz ZPiT „Powiśle”
Następny artykułProgram „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022