07 04 2014 protokol1

07 04 2014 protokol2

07 04 2014 protokol3