18 10 2018 rada seniorow1

Burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Mariuszem Wesołowskim podziękowali za pracę radnym I Kadencji Kwidzyńskiej Radzie Seniorów.

Kwidzyńska Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską w Kwidzynie w dniu 26 listopada 2015r. Głównym celem Rady jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie Miasta Kwidzyna. Rada liczy 21 członków. Kadencja Kwidzyńskiej Rady Seniorów kończy się wraz z upływem kadencji Rady Miejskiej w Kwidzynie.

Członkowie Rady pracują w trzech zespołach problemowych, tj. Zespół ds. Zdrowotnych, Zespół ds. Kulturalno-Oświatowych oraz Zespół ds. Pomocy Seniorom.
W 2017 r. z inicjatywy Kwidzyńskiej Rada Seniorów po raz pierwszy zostało zorganizowane Święto Seniorów – Senioralia 2017. Święto to uzyskało aprobatę osób oddających swój głos w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie Dzień Seniora wpisał się na stałe w kalendarz uroczystości kwidzyńskich.
Również na wniosek członków Kwidzyńskiej Rady Seniorów została stworzona Karta bezpieczeństwa (ICE In case of emergency). Karta (załącznik) została rozpropagowana wśród tych mieszkańców naszego miasta, którzy 60 roku życia.

Pod koniec kadencji Kwidzyńskiej Rady Seniorów członkowie Rady konsultowali zapisy projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie przyjęcia Programu „Kwidzyńska Karta Seniora”.
Kontynuować pracę nad projekt będzie mogła nowa Rada Seniorów powołana w nowej kadencji Rady Miejskiej w Kwidzynie.

 18 10 2018 rada seniorow218 10 2018 rada seniorow318 10 2018 rada seniorow4

Poprzedni artykułWybory Samorządowe 2018 – niezbędnik
Następny artykułBezpłatne szkolenie – pierwsza pomoc przedmedyczna