Rozstrzygnięcie konkursu – Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego