06 03 2013 przedszkola

Do Urzędu Miejskiego w Kwidzynie wpłynęło 16 ofert wynajmu budynków, będących własnością miasta, w celu prowadzenia działalności przedszkolnej i szkolnej w trybie art. 37 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Złożyło je sześć osób fizycznych i sześć osób prawnych. Oferty złożone przez osoby fizyczne nie spełniały wymogów zawartych w w/w ustawie. Rozpatrywano oferty następujących organizacji:

  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Delta” w Sadlinkach,
  • Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe w Kwidzynie,
  • Stowarzyszenie Akademia Edukacji, Wychowania i Sportu „Selekt” w Kwidzynie,
  • Fundacja „Smyk” w Kwidzynie,
  • Fundacja Pozytywne Inicjatywy w Pucku,
  • Fundacja Sapere Aude w Okrągłej Łące.

Dwie organizacje tj. Fundacja „Smyk” i Stowarzyszenie Akademia Edukacji, Wychowania i Sportu „Selekt” złożyły po trzy oferty.

Po uzyskaniu odpowiedzi na dodatkowe pytania, w dniu 22 marca 2021 roku Burmistrz Kwidzyna wybrał  organizacje, z którymi podpisana zostanie umowa na wynajem nieruchomości miejskich dla celów prowadzenia działalności oświatowej:

  1. Fundacja Sapere Aude, tj. fundacja, która dziś prowadzi Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Kolorowe” – umowa na obiekt przy ul. Malborskiej 85 dla prowadzenia przedszkola niepublicznego;
  2. Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe, które prowadziło do roku 2005 przedszkola: Ekologiczne, Jedyneczkę, Promyk i Nr 3, zaś do roku 2007 Przedszkole Nr 2, a dziś prowadzi Kwidzyńskie Szkoły Społeczne (Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie) – umowa na obiekt: Chopina 4 na prowadzenie działalności szkolnej; oraz umowa na obiekty: Kasprowicza 20F, Piłsudskiego 28, Kazimierza Wielkiego 2, Braterstwa Narodów 65 i Mickiewicza 19A na prowadzenie działalności przedszkolnej.

Jeszcze w marcu nowe podmioty, które będą prowadziły działalność przedszkolną przeprowadzą otwarty nabór kadry pracowników do nowych przedszkoli. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli zainteresowani zatrudnieniem pracownicy obecnych przedszkoli. W nowych przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe rodzice będą mogli skorzystać z oferty za 1 zł, jak i z oferty za czesne. Stowarzyszenie nie podniesie czesnego powyżej 150 zł.

Jednocześnie 22 marca 2021 r. Burmistrz Kwidzyna przesłał do Rady Miejskiej projekty uchwał dotyczące utworzenia dwóch przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym będzie Miasto Kwidzyn. Przedszkola miejskie będą funkcjonowały w obiektach przy ul. Kochanowskiego 34 i Willowej 15. Za działalność dwóch nowych przedszkoli odpowiadać będzie Miasto Kwidzyn. W nowych przedszkolach miejskich opieka przedszkolna za pierwsze 5 godzin dziennie będzie bezpłatna, zaś za każdą następną godzinę będzie kosztowała 1 zł. Nauczyciele zainteresowani pracą w nowych przedszkolach miejskich zostaną zatrudnieni zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.

Poprzedni artykułWiosenne Art-Paki
Następny artykułRozstrzygnięcie konkursu – Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego