Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będącym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 226/2016 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 27 października 2016 r. Miasto Kwidzyn dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednego partnera, dlatego też Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu ocen złożonych ofert dokonuje wyboru 4 partnerów:

1. Fundacja Edukacji i rozwoju FLOW, Rudniki 26, 82-420 Ryjewo
2. Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 21, 82-500 Kwidzyn
3. Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie, ul. Słowiańska 13, 82-500 Kwidzyn
4. Fundacja M.A.P.A. Obywatelska – miejsce, aktywność, partycypacja, animacja, ul. T. Odrowskiego 4/19, 82-500 Kwidzyn

Poprzedni artykułPrzetarg na sprzedaż nieruchomości – ul. Kościuszki
Następny artykułPrzetarg na sprzedaż nieruchomości – ul. Rzemieślnicza