um

Rozpatrzono wnioski dotyczące przyznania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia uzyska 14 uczniów, którzy spełnili wszystkie wymagane kryteria. Zgodnie z uchwałą rady miejskiej z 29 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej średnia ocen na świadectwie dla uczniów klas II i starszych szkoły ponadgimnazjalnej nie może być niższa niż 4,5, dla klas I szkoły ponadgimnazjalnej nie niższa niż 4,75 na świadectwie ukończenia gimnazjum, a dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 1680 zł brutto.
Zaplanowane były pieniądze na przyznanie dziesięciu stypendiów, ale ponieważ czternaście osób spełniło wszystkie kryteria, zdecydowano o przyznaniu wsparcia wszystkim. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymują stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie.

Do 30 września o stypendia mogą ubiegać się także studenci z miasta, także studiujący poza granicami kraju. Stypendium może wynosić 350 zł miesięcznie. Nabór jeszcze trwa. Wnioski przyjmowane będą do końca września.

Poprzedni artykułNauka z biblioteką
Następny artykułCzwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. 15-go Sierpnia 10