10 06 2015 dworzec1

10 06 2015 dworzec2

Poprzedni artykułSpacer z psem na orientację
Następny artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.)