10 06 2015 spacer1

10 06 2015 spacer2

Regulamin imprezy „ wyjdź na spacer z psem”

1. Cel zawodów
– Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa
– Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

2. Nazwa imprezy – Wyjdź na spacer z psem

3. Organizator – Urząd Miasta Kwidzyn

4. Kontakt – Mirosław Iljin, tel. 662 643 734

5. Termin – 14.06.2014

6. Warunki uczestnictwa
Otwarta impreza turystyczno – sportowa. Uczestnikiem będzie osoba lub osoby które wezmą ze sobą psa Prawo do startu w imprezie ma każdy, kto ukończy 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

7. Psy
Do udziału w imprezie dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak. Wszystkie psy biorące udział w imprezie muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodników na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działania powodujące ból lub stres u zwierzęcia. Każdy, zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

8. Wyposażenie
Każdy zawodnik powinien zabrać ze sobą na trasę:
– Mapę ( otrzymaną od organizatora)
– Telefon komórkowy
– Miskę
– Wodę dla psa
Psa powinniśmy prowadzić w szelkach lub w obroży. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej. Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora. Zabrania się korzystania z urządzeń GPS. Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.

9. Przybliżony program zawodów
9:00 Zapisy
10:00 Start
13:00 Zakończenie imprezy

10. Dystans
Trasa będzie liczyć ok. 5 km

11. Trasa
Start i miejsce:
Miłosna, Miejsce rekreacyjne przy Cyganówce

Poprzedni artykułBadanie na temat poczucia bezpieczeństwa
Następny artykułPrzyszłość dworców kolejowych – wykład