„Przez Polskę dla Oliwki”- to akcja biegowa. Startuje w Zakopanem i „biegnie” przez Kwidzyn do Sopotu. Przez 72h, 5 biegaczy (sztafetowo) pokona dystans ok. 730 km. W Kwidzynie będą w niedzielę 21.05.2023 ok. godz. 7:20 (rano).

Nadbiegają od strony Grudziądza, Bądek, pobiegną ulicami: Sportową, Mostową, Grudziądzką, Batalionów Chłopskich, Górną, Wiślaną, na Marezę, ul. Długą, w kierunku miasta Gniew.

  • Zapraszamy mieszkańców do asysty, wsparcia, towarzyszenia biegaczom.

Więcej informacji:

Trochę o Oliwce:

Oliwka ma 12 lat. Miesz­ka w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim Uro­dzi­ła się z przepukliną oponowo-rdzeniową, skoliozą, nie­do­ro­zwo­jem kości krzy­żo­wej i dol­nych krę­gów lędź­wio­wych, wadami mied­nicy, żeber i krę­go­słupa.

W chwili obec­nej naj­więk­szym pro­ble­mem jest postę­pu­jące krzy­wie­nie się krę­go­słupa. Jeśli nie zosta­nie zatrzy­mane, krę­go­słup zgnie­cie jej płuca.

Rozwią­za­niem jest 3 eta­powa ope­racja prze­pro­wa­dzona przez dr Feld­mana w Paley Euro­pean Insti­tute, która kosz­tuje 1,9 mln zł.

Ponieważ sama nie da rady – potrze­buje dru­żyny super­bo­ha­te­rów. Zna­la­zła już 8, któ­rzy posta­no­wili prze­biec dla mnie Pol­skę.

Jeśli chcesz pomóc Oliwce finansowo:

https://dlaoliwki.pl/chce-pomoc-oliwce/

Fundacja Proem Edu

  • Jerozolimska 1e
  • 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  • 33 1240 3145 1111 0010 8697 8463
  • w tytule przelewu prosimy napisać: Darowizna na leczenie Oliwki

Zbiórka prowadzona jest przez Fundację Proem Edu, organ prowadzący szkołę do której uczęszcza Oliwka. Więcej informacji o fundacji znajdziesz na stronie www.proemedu.pl

 

Poprzedni artykułRoweriada 2023
Następny artykułZmarła Barbara Krupa-Wojciechowska