18 05 2016 puchatka1

18 05 2016 puchatka2

Poprzedni artykułOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Następny artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną Projekt w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.)