08 10 2015 przemoc

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Fundacji Edukacji i Rozwoju „FLOW” wraz z Powiatem Kwidzyńskim i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników socjalnych, pracowników świetlic, pracowników PCPR, wychowawców, psychologów, urzędników administracji samorządowej i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą na bezpłatne seminarium pt.

„Profilaktyka przemocy i uzależnień”

W ramach seminarium odbędzie się wykład pt. „O co zadbać w profilaktyce przemocy i uzależnień” – wykładowca: Jolanta Łazuga – Koczurowska – psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, dyrektor Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR oraz warsztaty (do wyboru):
– „Interwencja w sytuacji krzywdzenia dziecka” – prowadząca: Renata Kałucka – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta, superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współautorka narzędzia rekomendowanego dla pracowników oświaty w sprawach podejrzenia wystąpienia przemocy domowej wobec dziecka
– „Prezentacja metody: Porozumienie bez Przemocy z elementami warsztatowymi” – prowadząca: Dominika Jasińska – certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediatorka
– „Wychowawca – dziecko i nastolatek, budowanie relacji” – prowadząca: Marta Oklińska psycholog, psychoterapeutka, pracownica Ośrodka Interwencji Kryzysowej
oraz Przychodni Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Seminarium odbędzie się 26 października 2015 r. w Kwidzyńskim Centrum Kultury („CKJ”) ul. 11 Listopada 13 w Kwidzynie

Program seminarium:
8:00-8:30 – rejestracja uczestników
8:30-8:45 – otwarcie seminarium
8:45- 9:45 – wykład pt. „O co zadbać w profilaktyce przemocy i uzależnień”
9:45-10:00 – przerwa kawowa
10:00- 12:00 – warsztaty w 3 grupach
12:00-12:15 – przerwa kawowa
12:15- 13:15 – podsumowanie seminarium: zebranie wniosków i dyskusja
Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia przyjmujemy w dniach 12-21 października 2015 r. pod nr tel. 512-909-991 lub mailowo: oik.kwidzyn@gmail.com (z dopiskiem: seminarium „Profilaktyka przemocy i uzależnień”)

Poprzedni artykułEuropejski Dzień Przywracania Czynności Serca
Następny artykułANIMO Festival 2015 – program