Załącznik do ogłoszenia Oferta

Zarządzenie BMK w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego