przedszkole
Two little kids at home or daycare

W siedmiu kwidzyńskich przedszkolach uruchomiono dziś zajęcia opiekuńcze uwzględniając przy tym m.in.  wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny.

W pierwszym dniu do kwidzyńskich przedszkoli zgłosiło się 65 dzieci, co stanowi ok. 4,2% wszystkich przedszkolaków, których w naszym mieście jest 1512. Do Przedszkola Integracyjnego na wcześniej zadeklarowanych 34 ze 170 dzieci zgłosiło się sześcioro, z czego dwoje dzieci zostało odesłanych do domu z uwagi na podwyższoną temperaturę.  W tym przedszkolu przebywało dziś czworo dzieci.

Gorąco apelujemy o kontrolowanie stanu zdrowia dzieci i w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, przeziębienia, kaszlu prosimy o nie przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KWIDZYNIE STANIE EPIDEMII ZWIĄZANEJ Z WIRUSEM COVID-19

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice są zobowiązani przyprowadzić dzieci do przedszkola w wyznaczonych godzinach 600 – 800, w godzinach późniejszych dzieci nie będą przyjmowane.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest przyprowadzić je od strony placu zabaw i zasygnalizować przyjście dzwonkiem.
 3. Od rodzica odbiera dziecko wyznaczony, przez dyrektora, pracownik, który mierzy dziecku temperaturę – rodzic czeka na wynik pomiaru.
 4. W przypadku, gdy temperatura ciała u dziecka będzie wyższa niż 36,6 stopni Celsjusza, rodzic zabiera dziecko.
 5. Do przedszkola zabrania się przyprowadzania dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących oraz z objawami jakichkolwiek chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka pracownik wyznaczony przez dyrektora zobowiązany jest odmówić przyjęcia dziecka.
 6. W przypadku braku stanu podgorączkowego i innych objawów chorobowych dziecko jest przekazywane kolejnemu wyznaczonemu pracownikowi, który rozbiera je w szatni.
 7. Po zmianie obuwia i garderoby dzieci są przekazywane kolejnemu wyznaczonemu pracownikowi, który prowadzi je do sali zabaw.
 8. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia rodziców do przedszkola.
 9. Rodzice oczekując w kolejce do przedszkola obowiązani są zachować odległość najmniej 2 m od siebie oraz zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa sobie i dziecku od lat czterech.
 10. Rodzice muszą okazać cierpliwość – nie wiemy ile czasu zajmie procedura przyjmowania dziecka.

ZASADY ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola używa dzwonka umieszczonego na drzwiach od strony placu zabaw i informuje wyznaczonego pracownika o chęci odebrania dziecka.
 2. Odbieranie dzieci odbywa się wyłącznie w godzinach 1300 – 1400 oraz 1500 – 1600.

W INNYCH KWESTIACH NADAL MAJĄ ZASTOSOWANIE TREŚCI ZAWARTE W STATUCIE PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KWIDZYNIE

Poprzedni artykułInformacja o wszczęciu postępowania konsultacyjnego
Następny artykułInformacje o punktach doradczych dla imigrantów