imigranci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie zaprasza do skorzystania z oferty punktu doradczego dla imigrantów.

Zakres udzielane wsparcia:
Porady legalizacji pobytu, pracy, porady prawne, pomoc w składaniu wniosków na świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, pomoc w uzyskaniu renty itp. Sprawdzenie prawa do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Wsparcie dla osób w sytuacji kryzysowej, pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających przemocy, zwolnionych z pracy i innych trudnych momentach życiowych.

Miejsca, w którym udzielamy wsparcia

Kwidzyn – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Hallera 5
tel. 882 574 531(WhatsApp, Viber)
Skype: Doradca Kwidzyn, email: doradca.kwidzyn@cwii.org.pl
poniedziałek-czwartek 13.00-18.00
piątek 13.00-17.00

http://www.kwidzyn.epcpr.pl/index.php/pomoc-dla-imigrantow

Gdańsk – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Gdyńskich Kosynierów 11/1, Tel.512 949 109; skype 512 949 109 CWII;
poniedziałek 12.00-20.00,
wtorek 12.00-18.00,
środa 12.00-18.00,
czwartek 12.00-18.00,
piątek 10.00-16.00

Tczew – Tczewscy Kurierzy Rowerowi
ul. Krótka 9-10
tel. 882 574 538 (WhatsApp, Viber), email: doradca.tczew@cwii.org.pl
Skype: Migrant Info Point Tczew
FB Migrant Info Point Tczew
poniedziałek-piątek 10.00-18.00

Pruszcz Gdański -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tel. 882 574 525(WhatsApp, Viber)
email: doradca.pruszczgda@cwii.org.pl
od poniedziałku do piątku 10-18
Skype: FAMI Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Punkty w czasie obowiązywania stanu epidemicznego działają online i telefonicznie.
Jeżeli jest potrzeba spotkania z klientem osobiście (np. podpisanie pełnomocnictwa prawnikowi) decyduje o tym doradca w trakcie rozmowy telefonicznej i/lub na podstawie informacji mailowej i uzgadnia z klientem czas i miejsce.
Każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

Bezpieczna Przystań
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Projekt 33/12-2019 /FAMI „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu”

Информация о консультационных пунктах для иммигрантов
Предоставляемая помощь:
Консультации по легализации пребывания, работы, юридические
консультации, помощь в подаче заявлений на семейные пособия, пособия на
жилье, получение справки об инвалидности, помощь в получении пенсии по
инвалидности и т. д. Проверка права на социальное и медицинское
страхование. Поддержка людей, находящихся в кризисе, жертв преступлений,
переживающих насилие, уволенных с работы и других трудных моментов в
жизни.
Места где оказываем помощь
Гданьск – Центр Помощи Иммигрантам и Иммигранткам
ул. Гдыньских Косынерув (Gdyńskich Kosynierów) 11/1, тел. 512 949 109
эл. почта: centrum@cwii.org.pl Gdańsk – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Gdyńskich Kosynierów 11/1, Tel.512 949 109; skype 512 949 109 CWII;
понедельник 12.00-20.00,
вторник, среда, четверг 12.00-18.00,
пятница 10.00-16.00
Тчев – Тчевские велосипедные курьеры
ул. Крутка (Krótka) 9-10
тел. 882 574 538 (WhatsApp, Viber), эл. почта:
doradca.tczew@cwii.org.pl
Skype: Migrant Info Point Tczew
FB Migrant Info Point Tczew
понедельник-пятница 10.00-18.00
Квидзын – Районный Центр Семейной Помощи
Улица Хеллера (ulica Hallera) 5
tel. 882 574 531(WhatsApp, Viber)
Skype: Doradca Kwidzyn, email:
doradca.kwidzyn@cwii.org.pl
понедельник-четверг 13.00-18.00
пятница 13.00-17.00
Прущ-Гданьский- Районный Центр Семейной Помощи
тел. 882 574 525(WhatsApp, Viber)
эл. почта:
doradca.pruszczgda@cwii.org.pl
понедельник-пятница 10-18
Skype: FAMI Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Во время эпидемии пункты действуют онлайн и по телефону.
Если необходимо лично встретиться с клиентом (например, подписать
доверенность юристу), консультант принимает решение об этом во время
телефонного разговора и/или на основании информации по электронной почте
и согласовывает время и место с клиентом.
Мы рассматриваем каждый случай индивидуально.

 

Information on advice points for immigrants
The scope of support provided:
Advice on legalization of stay, work, legal advice, assistance in submitting
applications for family benefits, housing allowances, obtaining a disability
certificate, assistance in obtaining a disability pension, etc. Checking the right to
social and health insurance. Support for people in crisis, victims of crime,
experiencing violence, dismissed from work and other difficult moments in life.
Places where we provide support
Gdańsk – Immigrant Support Center
11/1 Gdyńskich Kosynierów street,
Tel.512 949 109; skype 512 949 109 CWII; email: centrum@cwii.org.pl
Monday 12.00-20.00,
Tuesday, Wednesday, Thursday 12.00-18.00,
Friday 10.00-16.00
Tczew- Tczew Bicycle Couriers
9-10 Krótka street
tel. 882 574 538 (WhatsApp, Viber),
email: doradca.tczew@cwii.org.pl
Skype: Migrant Info Point Tczew
FB Migrant Info Point Tczew
Monday-Friday 10.00-18.00
Kwidzyn – District Family Support Center
Ulica Hallera 5
tel. 882 574 531(WhatsApp, Viber)
Skype: Doradca Kwidzyn, email:
doradca.kwidzyn@cwii.org.pl
Monday-Thursday 13.00-18.00
Friday 13.00-17.00
Pruszcz Gdański -District Family Support Center
tel. 882 574 525(WhatsApp, Viber)
email: doradca.pruszczgda@cwii.org.pl
Monday-Friday 10-18
Skype: FAMI Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

During the state of epidemic points operate online and via phone.
If there is a need to meet the client in person (e.g. signing a power of attorney for
a lawyer), the advisor decides about it during the telephone conversation and / or
on the basis of e-mail information and agrees upon the time and place with the
client.
We treat each case individuall.

Poprzedni artykułOpieka przedszkolna została uruchomiona
Następny artykułKwidzyński telefon zaufania