pomorska psp

Informacja o wszczęciu postępowania konsultacyjnego

w sprawie przyjęcia projektu Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego

 Zgodnie z postanowieniami art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, opracowała projekt:

Zewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej położonego poza zakładem o dużym ryzyku International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 82 – 500 Kwidzyn.

 W dniach od 11 maja 2020 r. do 01 czerwca 2020 r. zostanie udostępniona przedmiotowa dokumentacja, w celu zapoznania się z nią oraz złożenia uwag
i wniosków po złożeniu wniosku o udostępnienie projektu na wskazany przez wnioskującego adres e-mail.

Wzór wniosku w załączeniu poniżej. Wypełniony wniosek o udostępnienie należy przesyłać na adres:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk

lub

e-mail: kancelaria@straz.gda.pl

Uwagi i wnioski do projektu należy przesyłać w formie pisemnej do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP najpóźniej do dnia 7 czerwca 2020 r.

Wniosek o udostępnienie projketu Zewnętzrnego Planu Operacyjno-Ratowniczego.

Poprzedni artykułBiblioteka wznawia pracę
Następny artykułOpieka przedszkolna została uruchomiona