Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w dziedzinie „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

Termin realizacji zadania: od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki: