widok na Urząd Miejski w Kwidzynie
Archiwum UM

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, realizowana poprzez:
1) działania edukacyjne dotyczące odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierzęcia domowego;
2) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
3) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Kwidzyna do momentu przekazania ich pod opiekę schroniska dla zwierząt, z którym Miasto Kwidzyn ma podpisaną umowę.

Ogłoszenie – konkurs ofert „Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Poprzedni artykułTancerze PROGRESSU z medalami Mistrzostw Polski
Następny artykułOgłoszenie konkursu ofert „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”