Od 1 listopada zmieniają się godziny działalności PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) przy ul. Owczej 7.
listopad-styczeń, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca, w godz. 8:00 – 14:00.
luty-październik, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00 oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca, w godz. 8:00 – 14:00.
Obecnie przyjmowane są następujące typy odpadów:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) zużyte opony,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) metale,
8) tworzywa sztuczne,
9) odpady zielone,
10) opakowania wielomateriałowe,
11) papier i tektura,
12) szkło,
13) popiół paleniskowy,
14) bioodpady z wyłączeniem odpadów zielonych.
Poprzedni artykułMistrzostwa Polski w długodystansowych biegach na orientację
Następny artykułDKF „POWIĘKSZENIE” w listopadzie