Miejskie Przedszkole Nr 2 – Kadra

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Kwidzynie

Lidia Nowacka  tel. 608 516 096 , absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, studia z zakresu logopedii (Uniwersytet Gdański), filologii polskiej (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie), bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną (Szkoła Wyższa im.Pawła Włodkowica w Płocku), zarządzanie placówkami oświatowymi (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium). Aktualnie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie.

Kadra Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Kwidzynie

NABÓR PODSTAWOWY
W dniach 17-19 maja zainteresowani pracą w przedszkolu publicznym pracownicy dotychczasowego przedszkola w obiekcie przy Kochanowskiego 34 (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi) mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z CV w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: Oferta pracy w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Kwidzynie. Kopertę należy złożyć w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego (godz. 7:00 do 16:00). W/w pracownicy zostaną zatrudnieni w placówce w pierwszej kolejności.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
W dniach 20-28 maja zostanie przeprowadzony uzupełniający nabór brakującej kadry do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Kwidzynie. Podanie o przyjęcie do pracy wraz z CV w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: Oferta pracy w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Kwidzynie należy złożyć w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego (godz. 7:00 do 16:00).

TERMINARZ NABORU
17-19 maja 2021: nabór pracowników aktualnie pracujących w przedszkolu niepublicznym
20-28 maja 2021: nabór pracowników w otwartym konkursie ofert
27-31 maja 2021: rozmowy dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 z kandydatami na pracowników przedszkola
2 sierpnia 2021: podpisanie umów z pracownikami Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Kwidzynie (umowy na czas nieokreślony obowiązujące od 1 sierpnia 2021 r.)
2 sierpnia 2021: podjęcie pracy w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Kwidzynie
2-15 sierpnia 2021: świadczenie pracy w tymczasowym obiekcie (Przedszkole Integracyjne, ul.Kościuszki/Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 5, ul.Hallera)
od 16 sierpnia 2021 r: świadczenie pracy w obiekcie przy ul.Kochanowskiego