13 11 2015 wolontariat1

Organizacja, która organizuje wolontariat międzynarodowy w Kwidzynie, to Stowarzyszenie AKWEDUKT. Jest to stosunkowo młoda organizacja (rozpoczęła działalność w 2014 roku) jednak jej członkowie posiadaj bogate doświadczanie zawodowe w pracy społecznej.
Stowarzyszenie wspólnie z Burmistrzem Kwidzyna Andrzejem Krzysztofiakiem postanowiło uroczycie przywitać międzynarodowych gości. W dniu 3 listopada grupa 9 wolontariuszy spotkała się z Burmistrzem Kwidzyna. Była to okazja do tego, aby młodzi ludzie mogli przedstawić gospodarzowi miasta swój kraj oraz opowiedzieć, co ich sprowadza do Kwidzyna, czym planują się tu zajmować.

Co robią wolontariusze międzynarodowi w Kwidzynie? Wolontariusze pracują w kwidzyńskich szkołach i przedszkolach wspomagając nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży. W zależności od placówki wolontariusze i wolontariuszki prezentują kulturę swoich krajów, nauczają języków obcych, organizują zajęcia sportowe, artystyczne i wiele innych zajęć.

Kwidzyńskie Centrum Młodzieży… plan na najbliższe 30 lat
Stowarzyszenie AKWEDUKT, przygotowuje długofalowy program zwiększania zaangażowania młodych Kwidzyniaków w życie publiczne. Zaangażowanie młodzieży w rozwój małej Kwidzyńskiej ojczyzny to jeden ważniejszy priorytetów Stowarzyszenia.
W trakcie spotkania był również czas na przedstawienie marzeń i wizji rozwoju działań Akweduktu. Stowarzyszenie rozpoczęło tworzenie Kwidzyńskiego Centrum Młodzieży. W ramach centrum uruchamiamy pierwsze programy merytoryczne – Młodzieżowa Rada Miasta Kwidzyna, Centrum Wolontariatu, Wymiany Międzynarodowe, Wolontariat europejski, MILA – Młodzieżowa Inicjatywa Lokalna (młodzieżowy budżet obywatelski).

Pierwsze sukcesy
Udało Nam się pozyskać (program Erazmus + Młodzież) już blisko 480 tys. zł na uruchomienie wolontariatu międzynarodowego oraz pierwszych działań centrum wolontariatu. Szacujemy, że aby pełna parą rozpocząć działania Kwidzyńskiego Centrum Młodzieży w 2016 roku, musimy zgromadzić ok. 200 tys. zł. oraz znaleźć na terenie Kwidzyna odpowiednią przestrzeń lokalową, w której młodzież będzie czuła się dobrze, ale będzie również pracować rozwojowo. Środki finansowe planujemy pozyskiwać z programów takich jak, FIO, ERAZMUS + Młodzież, POWER, ale również zwróciliśmy się z propozycją współpracy i finansowania planowanych działań do samorządu Miasta Kwidzyna.
Wg nas partnerskie działanie organizacji społecznej i samorządu może przynieść zamierzony efekt, polegający na aktywnym i odpowiedzialnym angażowaniu młodzieży w rozwój wspólnego dobra, jakim jest nasz Kwidzyn.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do współpracy.
Stowarzyszenie AKWEDUKT
Anna Krzeszowska-Hovanecz, Dominik Sudoł

www.akwedukt.org.pl

13 11 2015 wolontariat2

Poprzedni artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonej przez Scenę Lalkową im. Jana Wilkowskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.)
Następny artykuł„Zawody użyteczno – bojowe dla klas mundurowych”