Miasto Kwidzyn wraz z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. realizuje projekt: „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.2. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównymi celami niniejszego projektu są:

  • zwiększenie efektywności wydzielania surowców wtórnych z selektywnie zbieranych odpadów, w wyniku budowy nowej sortowni w RIPOK, co przyczyni się do wzrostu osiąganych wskaźników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,
  • zwiększenie efektywności zagospodarowania bioodpadów, w wyniku budowy nowej kompostowni w RIPOK, co umożliwi m.in. prowadzenie procesów recyklingu organicznego bioodpadów i przyczyni się do wzrostu osiąganych wskaźników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych ogółem,
  • stopniowy rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów pozwoli na coraz efektywniejsze wykorzystanie nowej kompostowni i pozwoli samorządom wywiązać się z obowiązku wdrożenia systemów selektywnej zbiórki bioodpadów.

W wyniku realizacji projektu powstanie:

  • nowa kompostownia o całkowitej mocy przerobowej ok. 12 000 Mg/rok,
  • nowa sortownia mechaniczno-ręczna o nominalnej mocy ok. 1 600 Mg/rok,
  • rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów.

Miasto Kwidzyn jako partner projektu wiele uwagi poświęci realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli ze wszystkich placówek edukacyjnych miasta. Następnie w szkołach i przedszkolach odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że uczniowie zdobytą wiedzę będą wykorzystywać w konkursach, które ogłosimy na wiosnę. Rozstrzygnięcie pierwszego z nich mamy już za sobą. Konkurs polegał na zaprojektowaniu loga kampanii. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt uczniów. Jury wyłoniło laureatów:

W konkursie zostały nagrodzone następujące prace:

  1. miejsce – Oliwia Parulska, kl. VIII D – Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie,
  2. miejsce – Barbara Okońska, kl. VII A – Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie,
  3. miejsce – Maksymilian Nowak, kl. VII F – Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie

O zwycięskiej pracy opowiada jej autorka Oliwia Parulska.

Co było dla Ciebie inspiracja przy tworzeniu konkursowej pracy?

Inspiracją do wykonania mojej pracy było to aby praca była prosta. Aby moje logo trafiło do jak największej liczby osób. Zależało mi na tym, aby przekaz zrozumieli ludzie w każdym wieku począwszy od dzieci i skończywszy na ludziach starszych.

     Jak ważne są kwestie segregacji odpadów. Czy są ważne dla współczesnej młodzieży?

      Uważam, że w dzisiejszym świecie ludzie całkowicie pochłonięci są rzeczami materialnymi, ciągle za czymś gonią i większość z nich nie zwraca uwagi na to co ważne a w tym ochroną naszego środowiska. Nie zdają sobie sprawy jak tragiczne skutki ponosimy nie dbając o środowisko. Całe szczęście są też ludzie, którzy interesują się tym jak można ratować środowisko naturalne i jak przyczynić się do przekazywania tego innym ludziom.

Osobiście mi bardzo spodobał się temat pracy, którą wykonałam, gdyż jestem zwolennikiem segregacji odpadów i bardzo leży mi na sercu dobro środowiska naturalnego.

Projekt „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.02 Gospodarka odpadami
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Poprzedni artykułMedale dla młodych zawodników podczas Mistrzostw Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym
Następny artykułMMTS przegrywa w Lubinie. Peret z tysięczną bramką