Przez kilka ostatnich miesięcy w naszym mieście trwała kampania pod nazwą „Myśl
Ekologicznie”.

ARTYKUŁ Myśl Eko-logicznie