doc

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Kwidzyna

W związku z opublikowaniem w dniu 18 lutego 2016 r. Uchwały Nr XV/92/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu powołania członków Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania, Burmistrz Miasta Kwidzyna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenie kandydata należy dokonać na formularzu „Karta zgłoszenia kandydata na członka Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” oraz załączyć „Oświadczenie kandydata”.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 4 marca do 18 marca 2016 r.

Karta zgłoszenia56.5 KB

docOświadczenia kandydata 23.5 KB

Poprzedni artykułDKF „Powiększenie” – repertuar
Następny artykułZmiana numeru w Urzędzie Skarbowym